Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen en grensoverschrijdend gedrag 

Het is natuurlijk heel vervelend wanneer je als deelnemer of vrijwilliger bij de Zonnebloem te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag. Het gaat daarbij om onaangename en soms aangrijpende situaties waarbij je behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek. De Zonnebloem vindt het belangrijk dat je dan terecht kunt bij een vertrouwenspersoon in de vereniging.

Situaties van grensoverschrijdend gedrag

Bij grensoverschrijdend gedrag kan het zijn dat je je onrechtvaardig behandeld voelt. Je voelt bijvoorbeeld dat je min of meer buitengesloten wordt door een aantal andere vrijwilligers. Of je krijgt te maken met ongewenste intimiteiten door een deelnemer. Maar het kan ook gaan om een situatie waarin je behoefte hebt aan een gesprek bij een overlijden of verlies.

Plaatselijke Vertrouwenspersoon (bestuurslid bezoekwerk)

De rol van vertrouwenspersoon legt de Zonnebloem bij het bestuurslid bezoekwerk van de plaatselijke afdeling. Deze is voor deelnemers en vrijwilligers goed bereikbaar en heeft ervaring in het voeren van (begeleidende) gesprekken. Hij/zij bespreekt samen met je de situatie en bekijkt indien nodig wat mogelijke acties zijn. Soms kom je samen tot de conclusie dat een doorverwijzing kan helpen. Het bestuurslid bezoekwerk begeleid je daarin.
Klik HIER voor het openen van het contactformulier met de plaatselijke vertrouwenspersoon.

Geeft u de voorkeur aan contact met de voorzitter van de afdeling dan kan dat ook. Klik HIER voor het openen van het contactformulier met de voorzitter.

Regionale Vertrouwenspersoon

Wellicht heb je als afdelingsvrijwilliger of deelnemer behoefte aan een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon die wat verder afstaat van de plaatselijke afdeling. Of het gesprek met het plaatselijk bestuurslid bezoekwerk als vertrouwenspersoon biedt je niet de ondersteuning die je wenst. Het regionaal bestuurslid dat de ook de taak van vertrouwenspersoon heeft, kan dan je aanspreekpunt zijn.
Klik HIER voor het openen van het contactformulier met de regionale vertrouwenspersoon.

Hoofd Vrijwilligersondersteuning Nationaal Bureau.

Mocht dat ook niet wenselijk zijn of de gewenste resultaten opleveren, dan is het hoofd vrijwilligersondersteuning van het Nationaal Bureau beschikbaar.  Als je als vakantiedeelnemer of -vrijwilliger te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, dan is het hoofd vrijwilligersondersteuning sowieso je eerste aanspreekpunt.
Klik HIER voor het openen van het contactformulier met het hoofd vrijwilligersondersteuning van het Nationaal Bureau.